ENSIAPU

Mahdollisten sairauksien ja loukkaantumisten tunteminen auttaa suunnittelemaan työmme kunnolla. Emme ole lääkintäammattilaisia, mutta ylhäällä voimaloissa meidän pitää pystyä arvioimaan tilanne, kutsua tarvittava apu ja huolehdittava potilaasta lääkintäavun saapumiseen saakka. Kun tiedämme “mitä ja miten”, voimme myös selvitä päivärutiineista paremmin ja toimia oikein odottamattomissa tilanteissa!

Ensiavun kurssi sisältää:

Teoriaosuuden - lainsäädäntö, roolit ja vastuut, ihmisen anatomia, sairauden ja oireet, kevyet ja vakavat loukkaantumiset, ensiavun antaminen.

Käytännön harjoitteet – L-ABCDE GWO standardin mukaisesti, ensiapuvälineet ja toimitavat.

Harjoitusskenaariot – meidän erikoisuutemme on täysi harjoituspäivä joka yhdistää kaikkien BST-moduulien tiedot käytännön harjoitteiksi sekä aiemmin opituilla tavoilla että soveltaen. Kokenut kouluttaja seuraa jokaista pelastusharjoitusta ja purkaa toteutuksen jälkikäteen koko ryhmän kanssa. Tämä on SE osa koulutuksesta joka loksauttaa kaikki palat kohdilleen ja auttaa muodostamaan tiimit sekä ymmärtämään, miten ihmiset toimivat paineen alaisina!

Kohderyhmä;: kaikki tuulivoima-alan ammattilaiset joiden pitää työskennellä tuulivoimaloiden sisällä, vähintäänkin 18 vuoden ikä, normaali fyysinen kunto, ei työskentelyä tai harjoittelua estäviä sairauksia.

EI

Etukäteisvaatimukset

16

Koulutuksen kesto

TUNTIA
2 PÄIVÄÄ
KERTAUS 1 PÄIVÄ

2

Koulutuksen voimassaolo:

VUOTTA

6

Osallistujia per kouluttaja

Omat varusteet: ei vaadita, mutta voidaan käyttää, mikäli osallistujat haluavat testata työssään saatavia ensiapupakkauksia tai muut apuvälineita.

  • Co-funded by the European Union

    Projektin kehitystyö on tehty EU:n EAKR ja JTF rahoituksen avulla. Rahoitus auttoi tekemään mittaavan kehitystyön lyhyessä ajassa ja hyödyntämään niin kotimaista kuin ulkomaalaista osaamista pätevän koulutuskeskuksen aikaansaamiseksi Toholammille.