TULIPALOIHIN VARAUTUMINEN

Tulipalot tuulivoimaloissa ovat todella harvinaisia, mutta erittäin vaarallisia. Paloprosessin etenemisen ymmärtäminen, siihen liittyvien riskien ja välineiden tunteminen auttavat suunnittelemaan työmme kunnolla. Oikea tieto auttaa tekemään oikeat ratkaisut!

Tulipaloihin varautumisen kurssi sisältää:

Teoriaosuuden – onnettomuuksien tyypilliset syyt, sammutustekniikat, ihmisten käyttäytyminen tulipalotilanteissa.

Käytännön harjoitteet – sammuttaminen, pelastautuminen, pelastaminen.

Kohderyhmä;: kaikki tuulivoima-alan ammattilaiset joiden pitää työskennellä tuulivoimaloiden sisällä, vähintäänkin 18 vuoden ikä, normaali fyysinen kunto, ei työskentelyä tai harjoittelua estäviä sairauksia.

EI

Etukäteisvaatimukset

4

Koulutuksen kesto

TUNTIA
1/2 PÄIVÄÄ
KERTAUS 1/2 PÄIVÄ

2

Koulutuksen voimassaolo:

VUOTTA

6

Osallistujia per kouluttaja

  • Co-funded by the European Union

    Projektin kehitystyö on tehty EU:n EAKR ja JTF rahoituksen avulla. Rahoitus auttoi tekemään mittaavan kehitystyön lyhyessä ajassa ja hyödyntämään niin kotimaista kuin ulkomaalaista osaamista pätevän koulutuskeskuksen aikaansaamiseksi Toholammille.