Osa voimaloissa tehtävistä töistä on fyysisesti hankalia ja silti ne pitää suorittaa. Väärä työergonomia, kertaluontoisena tai jatkuvissa toistoissa johtaa kipuun tai jopa työkyvyn menetykseen ja on vältettävissä. Me opetamme, miten!

Taakan käsittelyn kurssi sisältää:

Teoriaosuuden – lainsäädäntö ja työmenetelmäohjeet, anatomia, vaarat, loukkaantumiset, nostoapuvälineet sekä tehtävien etukäteissuunnittelu

Käytännön harjoitteet – ryhti, taakan nosto, apuvälineet ja nostotehtävien suunnittelu

Kohderyhmä: kaikki tuulivoima-alan ammattilaiset joiden pitää työskennellä tuulivoimaloiden sisällä, vähintäänkin 18 vuoden ikä, normaali fyysinen kunto, ei työskentelyä tai harjoittelua estäviä sairauksia.

EI

Etukäteisvaatimukset

4

Koulutuksen kesto

TUNTIA
1/2 PÄIVÄÄ
KERTAUS 1/2 PÄIVÄ

2

Koulutuksen voimassaolo:

VUOTTA

6

Osallistujia per kouluttaja