PELASTAMINEN YKSIN, NASELLI, TORNI ja PERUSTUS

Suurin osa voimaloissa tehtävistä töistä tehdään BST WAH koulutuksella. Tavallisesti kaksi asentajaa kulkee kussakin voimalassa. Mitä jos yksi teistä loukkaantuu ja muu apu on kaukana? Tämä moduuli antaa valmiudet toimia yksin ja pelastaa työparisi oikein!

Yksinpelastus, naselli, torni ja perustus sisältää:

Teoriaosuuden – etukäteissuunnittelu, käytössä olevat välineet, eteneminen vaiheittain

Käytännön harjoitteet – loukkaantumisen hoito, oikea siirtotapa, pelastuksen eri vaiheet

Kohderyhmä: asiantuntijat jotka työskentelevät vaativissa tehtävissä voimaloiden naselleissa, perustuksissa ja torneissa, ikä vähintään 18 vuotta, normaali kunto, ei työskentelyä tai harjoittelua estäviä sairauksia.

4

Etukäteisvaatimukset

GWO BST WAH, MAH and FAI; GWO ART NTB

4

Koulutuksen kesto

TUNTIA
1/2 PÄIVÄÄ
KERTAUS 1/2 PÄIVÄ

2

Koulutuksen voimassaolo:

VUOTTA

4

Osallistujia per kouluttaja

  • Co-funded by the European Union

    Projektin kehitystyö on tehty EU:n EAKR ja JTF rahoituksen avulla. Rahoitus auttoi tekemään mittaavan kehitystyön lyhyessä ajassa ja hyödyntämään niin kotimaista kuin ulkomaalaista osaamista pätevän koulutuskeskuksen aikaansaamiseksi Toholammille.